Stavebná činnosť


Naša spoločnosť zabezpečuje celú paletu stavebných činností pri výstavbe alebo prestavbe objektov. Taktiež poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti stavebnín.

Ponúkame Vám komplexný súbor služieb spojených s výstavbou pozemných stavieb. Pri realizácii projektu sa zameriavame na kvalitu zhotovenia za najlepšie dosiahnuteľnú cenu, dodržanie termínov a realizačných harmonogramov, odbornosť, kompetentnosť a spoľahlivosť.


Stavebná činnosť a odborné poradenstvo

Naša spoločnosť zabezpečuje celú paletu stavebných činností.

Či už pri výstavbe alebo prestavbe objektov. Taktiež poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti stavebnín.

Ponúkame Vám komplexný súbor služieb spojených s výstavbou pozemných stavieb. Pri realizácii projektu sa zameriavame na kvalitu zhotovenia za najlepšie dosiahnuteľnú cenu, dodržanie termínov a realizačných harmonogramov, odbornosť, kompetentnosť a spoľahlivosť.


Stavebná činnosť a odborné poradenstvo

Vystavenie komína, postavenie krovov, osadenie krytiny – škridla a plech. Namontovanie stropných výlezov a podkrovných okien.


Montáž sadrokartónu, omietnutie stien, uloženie stropných nosníkov a vložiek, položenie podlahy, dlažby a obkladov, osadenie sanity, zateplenie polystyrénom alebo vatou.


Vystavenie základov, postavenie stien z tvárnic alebo z tehál, omietnutie stien, montáž sadrokartónu, položenie dlažby a obkladov, osadenie sanity, zateplenie polystyrénom alebo vatou. Realizácia zámkovej dlažby a plotov.

+421 918 349 708
Top